DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt
opis zdjecia

Serwis rownosc.ngo.pl poświęcony jest kwestii równości w dostępie do praw i wolności obywatelskich bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania i orientację seksualną.