DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Ustawa równościowa pod lupą

W 2014 r. przebadano 287 sądów (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego), w ramach projektu "Monitoring skuteczności działania Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania". Z badania wynika, że od jej wejścia w życie było tylko pięć spraw o dyskryminację z zastosowaniem tej ustawy. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu i lobbowania na rzecz zmiany Ustawy.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Agnieszka Siekiera

2015-02-03, 15.33
http://www.freeimages.com/photo/875412

Chcemy zaprezentować Państwu raport „Monitoringu skuteczności działania Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U.2010.254.1700) – tzw. ustawy równościowej”. Celem przeprowadzonego w okresie marzec – czerwiec 2014 r. monitoringu było zebranie wiarygodnych danych na temat liczby spraw toczących się w oparciu o ustawę równościową. W efekcie badania uzyskano odpowiedź z 287 sądów powszechnych (w tym wszystkich apelacyjnych i Sądu Najwyższego. Wyniki przeprowadzonego monitoringu pokazały, że:

  • ustawa ma niewielkie zastosowanie w praktyce: badanie 287 sądów powszechnych pokazało, że od 1 stycznia 2011 r. do marca 2014 r. w sumie prowadzonych było 5 postępowań z wykorzystaniem przepisów Ustawy.
  • dane, które udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości na temat spraw toczących się z wykorzystaniem ustawy równościowej nie są zgodne ze stanem faktycznym
  • wykorzystanie przepisów ustawy równościowej w postępowaniach sądowych nie jest monitorowane, co uniemożliwia ocenę jej użyteczności, zwłaszcza w początkowej fazie funkcjonowania.

Przekazując niniejszy raport mamy nadzieję, że może stać się on jednym z poważnych argumentów w dyskusji nad potrzebą zmiany Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzenie tego monitoringu działają w organizacjach, których głównym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki. Taka ustawa mogłaby być bardzo skutecznym narzędziem w działaniach na rzecz ochrony praw grup mniejszościowych i wprowadzaniu w życie zasad równego traktowania. Dlatego też namawiamy wszystkie organizacja do upowszechniania informacji o wynikach tego monitoringu i lobbowania na rzecz zmiany Ustawy oraz wprowadzenia skutecznego systemu monitorowania jej zastosowania w praktyce.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.