DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Spotkanie informacyjne "Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” jako Lider Projektu „Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży”, zaprasza do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości udziału w projekcie. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 maja 2017r., w siedzibie Fundacji OIC Poland przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie w godz. 10.00-12.00.

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl

2017-05-15, 07.03

Do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży” zapraszamy przedstawicieli instytucji działających na terenie województwa lubelskiego zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku od 13 do 25 roku życia, w szczególności pracowników instytucji:

- Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Specjalnych Ośrodków Wychowawczych

- Poradni psychologiczno-pedagogicznych

- Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

- Schronisk dla Nieletnich

- Świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych

- organizacji pozarządowych zajmujących się stała pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Celem spotkania jest przedstawienie założeń i możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu obejmującym bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne na Cypr, odbywające się w formie wizyty studyjnej, obejmującej szkolenie warsztatowe pt. „Zapobieganie i ograniczanie zagrożeń wśród nastolatków i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem w ich środowisku życia”. Wizyty studyjne odbywać się będą w grupach 5 osobowych według wcześniej uzgodnionego programu opracowanego na podstawie potrzeb i oczekiwań uczestników.

Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze, zwiększenie liczby dobrych praktyk na rzecz wsparcia osób młodych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeniesionych z kraju partnera ponadnarodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym z C.F.C.D.C. CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS. Partner z siedzibą na Cyprze w mieście Nikozja jest to organizacja pozarządowa zajmująca się szkoleniami, badaniami oraz rozwojem osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja zajmuje się wspieraniem „trudnej” młodzieży, ale także kształci i wspiera osoby pracujące z młodzieżą.

Uczestnikom oferujemy możliwość odbycia wizyty studyjnej także w innych organizacjach tj. np.: jednostka penitencjarna dla młodzieży, Zamkniętej Terapeutycznej Wspólnocie Ayia Skepi, służbie socjalnej w miastach Nikozja, Strovolos i Limassol itp. w zależności od profilu i zainteresowania uczestników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji projektu: od: 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 maja 2017r. do godz. 14.00, pod numerem telefonu 81 710 46 30 lub na adres e-mail :

Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

źródło: lublin.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.