DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór na szkolenia "Draw the Line/ Wyznacz Granicę"

Jeżeli jesteś migrantką, mieszkasz lub dopiero co przyjechałaś do Polski i interesuje Cię tematyka przeciwdziałania przemocy seksualnej, a zwłaszcza molestowania w pracy czy na ulicy, to jest oferta dla Ciebie. Fundacja Feminoteka zaprasza do udziału w 3 bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w Warszawie we wrześniu i październiku.

autor(ka): Jolanta Gawęda

2017-07-19, 08.54

Jeżeli jesteś migrantką, mieszkasz lub dopiero co przyjechałaś do Polski i interesuje Cię tematyka przeciwdziałania przemocy seksualnej, a zwłaszcza molestowania w pracy czy na ulicy, to jest oferta dla Ciebie.

Zapraszamy kobiety, które chcą przeszkolić się z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej, dowiedzieć się czym są stereotypy płciowe, zapoznać się z zagadnieniem granic osobistych oraz odbyć trening asertywności , a także zdobyć wiedzę o psychologicznych i prawnych aspektach przemocy. Zapraszamy do udziału w 3 szkoleniach, które odbędą się w terminach uzgodnionych z kursantkami w Warszawie. Szkolenia są bezpłatne, a każde z nich będzie trwało ok. 6 godzin (zapewniamy tłumaczenie). Po trzech zjazdach szkoleniowych osoby uczestniczące przeprowadzą warsztaty zaliczeniowe, za które dostaną wynagrodzenie oraz certyfikat. Jako przeszkolone liderki będą przekazywać wiedzę w swoich społecznościach: zaproszą kobiety ze swojego otoczenia lub porozumiewające się w tym samym języku, przeszkolą je pod okiem i ze wsparciem superwizorki z wcześniej zdobytej wiedzy, z poszanowaniem i zrozumieniem różnic kulturowych.

Planowane daty warsztatów to: 2 września, 23 września oraz 14 października 2017r.
Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie!
Aby zapisać się na szkolenie lub dopytać o szczegóły zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Natalią Skoczylas poprzez e-mail: Rekrutacja trwa do 30 lipca.


If you are a migrant, you live or plan to live in Poland and are interested in the subject of combating sexual violence, especially harassment at work or on the street, this is an offer for you.
We’d like to meet women who want to learn how to combat sexual violence, find out what gender stereotypes are, get familiar with personal boundaries, do assertiveness training, and learn about the psychological and legal aspects of violence. We invite you to participate in 3 trainings which will take place on the dates agreed with the students in Warsaw. Training is free, and each course lasts about 6 hours (translation included). After the three training sessions, the participants will conduct a final workshop for which they will receive remuneration and certificate. As trained leaders they will share knowledge in their communities: they will invite women from their environment or speak in the same language, train them under the supervision and support of our trainer, with respect and understanding of cultural differences.

Planned date of workshop’s sessions: 2nd September, 23rd September and 14th October 2017.
Attention! Date may be changed! To sign up for training or to ask for details, please contact the project coordinator Natalia Skoczylas via e-mail: Recruitment ends on 30th June.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: fundacja Feminoteka, Mokotowska 29A, 00-460 Warszawa,
data wydarzenia: od 2017-08-31 do 2017-10-31
organizator: Fundacja Feminoteka
adres: Mokotowska 29A, 00-560 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
e-mail: natalias@feminoteka.pl
www: http://www.feminoteka.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.