DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny: Integracja i edukacja międzykulturowa

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Integracja i edukacja międzykulturowa we Wrocławiu 2018. Termin składania ofert mija 16 kwietnia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-03-28, 11.33

Zadanie polegać ma na realizacji co najmniej jednego z poniżej wymienionych działań kierowanych do mieszkańców Wrocławia:

1) Rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, poprzez m.in. realizację szkoleń, warsztatów, spotkań z ekspertami z Polski i z zagranicy w szczególności w szkołach, przedszkolach, domach kultury, świetlicach, klubach sportowych i młodzieżowych, oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, a także dla chętnych rodziców i opiekunów. Tematyka: kompetencje międzykulturowe, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (w tym m.in. bullying, cyberbullying), mechanizmy i symbolika mowy nienawiści, zagrożenia związane z grupami skrajnymi stosującymi mowę nienawiści i przemoc.

2) Rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. realizację szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych i integracyjnych, zarówno w środowisku szkolnym, świetlicach, klubach sportowych i młodzieżowych oraz innych miejscach. Tematyka: kompetencje międzykulturowe, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (w tym m.in. bullying, cyberbullying), rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (w tym mediacje rówieśnicze).

3) Podnoszenie kompetencji międzykulturowych obcokrajowców, w szczególności w zakresie kultury, prawa i zasad współżycia społecznego wrocławskiej wspólnoty.

4) Rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych mieszkańców oraz liderów społecznych oraz akademickich poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych form edukacyjnych.

5) Organizacja miejsc spotkań o charakterze wielokulturowym oraz projektów o charakterze integracyjnym i działań edukacyjnych budujących i wzmacniających tożsamość wrocławian,
otwartość na inność, kształtujących pozytywne relacje międzykulturowe i ułatwiających dialog międzykulturowy i wspierających procesy adaptacyjno-integracyjne obcokrajowców w środowisku lokalnym, m.in. w szkołach, przedszkolach, parafiach, domach kultury, bibliotekach, kawiarniach, na uczelniach i w innych miejscach publicznych.

6) Organizację szkoleń i warsztatów online oraz projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, mediów społecznościowych, aplikacji itp. mających na celu rozwój dialogu międzykulturowego, zwiększanie świadomości prawnej w zakresie przemocy motywowanej uprzedzeniami i kształtowanie postawy sprzeciwu wobec niej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-03-28 do 2018-04-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.