DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny: Realizacja programu wsparcia dla małżeństw i rodzin z małymi dziećmi w rejonie osiedla Nadodrze

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programu wsparcia dla małżeństw i rodzin z małymi dziećmi w rejonie osiedla Nadodrze. Termin składania ofert mija 14 sierpnia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-07-24, 11.03

Zadanie polega na przygotowaniu i prowadzeniu działań wspierających małżeństwa, rodziny z małymi dziećmi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci celem przywrócenia lub wzmocnienia funkcji
rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w tym używaniu substancji psychoaktywnych, marginalizacji i degradacji społecznej, zapobiegania kryzysom.

Zakres tematyczny działań:

  • kształtowanie, wzmacnianie i rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
  • kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych,
  • zapobieganie kryzysom małżeńskim,
  • wzmacnianie więzi małżeńskich, rozwiązywanie konfliktów,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów prokreacyjnych oraz trudności w okresie wczesnego macierzyństwa,
  • promowanie racjonalnego żywienia w każdym okresie rozwoju dzieci,
  • promocja zdrowego stylu życia,
  • problemy i trudności w okresie wczesnego macierzyństwa,
  • profilaktyka przemocy wobec małego dziecka, radzenie sobie ze stresem oraz problemami związanymi z pełnieniem ról w rodzinie, itp.
  • aktywizacja kobiet pozostających w domu ze względu na opiekę nad dzieckiem/dziećmi do podejmowania ról zawodowych i społecznych (powrót do pracy, podjęcie wolontariatu lub innej aktywności na rzecz społeczności lokalnej), jak również do samorozwoju i samorealizacji;

Dopuszcza się rozszerzenie powyższego zakresu działań w zależności od potrzeb beneficjentów opisanych w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-07-24 do 2018-08-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.