DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Analiza i takie układanie wydatków publicznych, by widoczne było, w jakim stopniu korzystają z nich mężczyźni i kobiety.

Definicja gender budget (budżetowania pod kątem płci)
Każdy budżet określa planowane dochody i wydatki. Większość budżetów nie jest opracowywana pod kątem kobiet lub mężczyzn. Na przykład budżet rządowy nakreśla oczekiwane dochody i kwoty finansowe, które mają być wydane na różne programy. Budżetowane pod kątem płci nakreśla nie tylko oczekiwane dochody i wydatki, ale uwzględnia też wpływ, jaki będzie miał budżet na kobiety i mężczyzn. Jest to zaangażowane budżetowanie, które w solidny, policzalny sposób określa stopień realizowania rządowych zobowiązań równości płci.

Pomysł

Analiza tego, jak wygląda w Polsce sytuacja kobiet i mężczyzn wymaga danych z podziałem na płeć. Takich analiz brakuje, szczególnie na poziomie lokalnym. Stworzenie narzędzi, metodologii oraz wdrożenie analiz na gruncie lokalnym, jest najbardziej efektywną podstawą do przyszłego wywierania wpływu na podejmowanie decyzji ekonomicznych i nie tylko.

PIerwszą tego typu inicjatywą w Polsce jest projekt Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW.

Kluczową kwestią będzie przeprowadzenie analiz - pilotażowego projektu "Gdańsk Gedner Budget Initiative" - który stanie się modelowym przykładem do powielania w innych regionach. Powstaną narzędzia, metodologia, mechanizmy monitoringu zarówno lokalnych, jak i narodowych budżetów, zapewniające, w jakim stopniu sprawy płci znajdują odzwierciedlenie w polityce ekonomicznej.

Realizacja

Badania. Będą obejmować sprawdzenie istniejących (o ile jakiekolwiek istnieją) i stworzenie nowych metod ochrony interesów kobiet z Gdańska i pośrednio z województwa pomorskiego, w procesie integracji analiz budżetu pod kątem płci z polityką wydatków i tworzenia budżetów lokalnych (np. jak przedstawia się proces podejmowania decyzji w kontekście ochrony interesów kobiecych w przypadku alokacji zasobów, jak kobiety mogą być włączone w monitorowanie i wywieranie wpływu politycznego na rządy lokalne, tak by mogły skutecznie bronić swoich spraw).

Analiza. Poprzez przeprowadzenie solidnej lokalnej ekspertyzy i stworzenie mechanizmów badawczych a także narzędzi kontroli i monitorowania budżetów, powstanie analiza zgodności wydatków z faktycznymi potrzebami kobiet, wnioski i rekomendacje, które pomogą w stworzeniu konstruktywnych rozwiązań poprzez zaangażowanie autorytetów i przedstawicieli władz lokalnych w przeprowadzenie zmian.

Seminaria "Budżetowanie pod kątem płci". Ponad pięćdziesiąt osób brało udział w szkoleniach z zakresu budżetowania pod kątem płci, organizowanym przez NEWW-Polska, FRDL i Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Zajęcia dotyczyły podstaw budżetowania pod kątem płci, a także:
- konstrukcji budżetu lokalnego, budżety zadaniowe a budżety "tradycyjne",
- rozwoju lokalnego, roli samorządów w aktywizacji zawodowej kobiet;
- współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet z samorządami przy realizacji budżetów lokalnych,
- dobrych praktyk we wdrażaniu gender budget w innych krajach.

Efekty

Raport z badań. Gdański raport dotyczący budżetowania uwrażliwionego na płeć w skali lokalnej jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce. Szczegółowa analiza problemów kobiet i mężczyzn pozwoliły na przedstawienie rekomendacji. Obejmują one propozycje zmian działań dotychczasowych oraz wprowadzenie w życie nowych rozwiązań, które w założeniu wyrażają zasadę uwrażliwienia na potrzeby płci.

Publikacja.
Pierwszy w Polsce przewodnik gender budget. Zawiera zarówno wyniki badań nad budżetem Gdańska, jak i podstawy teoretyczne do prowadzenia analiz nad budżetem - pod kątem płci. 

Więcej na stronie http://www.neww.org.pl/pl.php/achivements/budzet/0.html.