DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

warsztaty na temat stereotypów i uprzedzeń

Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej
www.bezuprzedzen.org

Projekt skierowany jest głównie do edukatorów/ek (trenerek/ów, nauczycieli/ek) i osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych (pracownice/cy, wolontariusze/ki), szczególnie tych organizacji, które zajmują się prowadzeniem warsztatów i szkoleń oraz tych, które działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną, płeć, (niepełno)sprawność lub ze względu na współwystępowanie tych przesłanek.

Z czego można skorzystać

  • ze strony internetowej www.bezuprzedzen.org, na której znajdują się przetłumaczone materiały antydyskryminacyjne
  • z publikacji na CD, pt. "Kulturowy savoir-vivre" - do zamówienia na stronie
  • zamówić filmy o charakterze edukacyjnym poświęcone tematyce antydyskryminacyjnej ("Niebieskoocy", "Killing us softly" 3 i "Tough guys").

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu: Monika Serkowska,

Projekt był finansowany przez Unię Europejską  w ramach programu PHARE "Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej"