DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązania prowadzącego do dobrego, uwzględniającego politykę równouprawnienia płci, zarządzania firmą. W ramach projektu powstanie model przedsiębiorstwa przyjaznego kobiecie. Chcemy przekonać właścicieli i kadry zarządzające firm, że zapewnienie kobietom równych szans rozwoju i awansu – po prostu się opłaca.

Tworząc projekt Gender Index, eksperci i ekspertki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) korzystali z doświadczeń pracy w systemie ONZ, praktycznie realizującej zasadę równouprawnienia w miejscu pracy. Do realizacji projektu zaproszeni zostali czołowi eksperci/ekspertki ds. równouprawnienia płci na rynku pracy.

W skład Partnerstwa wchodzą:

  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP);
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
  • Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.;
  • Derm-Service Pologne;
  • Fundacja Feminoteka;
  • Międzynarodowe Forum Kobiet;