DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Inicjatywa, która ma sprzyjać godzeniu życia zawodowego z rodzinnym i ułatwiać to nie tylko mamom, ale i tatom. Projekt ma podsunąć pomysły pracownikom i pracodawcom.

Można skorzystać m.in. z:

  • strony internetowej www.pracujacyrodzice.pl, na której znajduje się oferta szkoleń i porad dla rodziców i pracodawców.
  • warsztatów dla ojców z kontaktów z dzieckiem
  • porad prawnych (z prawa pracy) i psychologicznych, dotyczących wychowania
  • zgłosić firmę (lub wziąć udział w konkursie) "Firma przyjazna rodzicom"

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprosiło do współpracy organizacje, instytucje i firmy, które zawiązały Partnerstwo na rzecz Rozwoju działające w celu wypracowania modelowych rozwiązań wspierających godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

W grupie tej znalazły się: Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowski Oddział Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, Małopolski Związek Pracodawców, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy, Małopolski Instytut Kultury oraz 2 przedsiębiorstwa: DomZdrowia.pl, SylviaStyl.

www.pracujacyrodzice.pl