DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Akcja Akacja polega na przyznawaniu nagrody kobietom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. W znanych miejscach publicznych, skwerach i parkach miejskich, dla każdej zwyciężczyni, zasadzimy drzewo akacji, jako symbol rozwoju i wkładu kobiet w środowiska lokalne. Mamy nadzieję, że po kilku latach w wielu miastach Polski powstaną aleje akacji doceniające wysiłek i promujące uczestnictwo kobiet w życiu publicznym.

Uczestniczkami pierwszej edycji konkursu mogą być kobiety w każdym wieku, które:
- są liderkami w swoich środowiskach, ale nie musza funkcjonować w sformalizowanej organizacji, czy działać jedynie na rzecz kobiet,
- swoim działaniem promują otwartość i tolerancje,
- ich działania są innowacyjne i mogą być powtórzone w innych środowiskach,
- inspirują i angażują do działania innych,
- prowadza działalność o charakterze społecznym w swoich środowiskach lokalnych,
- realizowały swoje pomysły nie wcześniej niż w 2000 roku.

Kandydatki można zgłaszać mejlem:
.