DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

 
 "O Mamma Mia! Tu wózkiem nie przejadę!" - druga edycja kampanii społecznej na rzecz przystosowania przestrzeni publicznej dla osób poruszających się z wózkami dziecięcymi:
 
 Kampania jest współorganizowana z grupą Działam.pl przy honorowym patronacie Burmistrza Dzielnicy Warszawa- Śródmieście,Panem Wojciechem Bartelskim.

    Patronat medialny: Życie Warszawy


Cel kampanii:
-stworzenie listy miejsc w Warszawie (wspólnie z rodzicami) w których kierowcy notorycznie źle parkują samochody uniemożliwiając poruszanie się po chodniku osób z wózkami dziecięcymi,
- informowanie i edukowanie w szczególności zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy o problemach osób poruszających się po mieście z wózkiem dziecięcym przez wkładanie im za wycieraczki ulotki z hasłem "Pomyśl o wózku zanim zaparkujesz samochód" i logo naszej kampanii,
- informowanie młodych rodziców o możliwości edukowania stołecznych kierowców i pomocy ze strony straży miejskiej,
- wsparcie matek i ojców, którzy poruszają się z wózkami dziecięcymi po Warszawie.

Sposoby realizacji celów kampanii:
-przeprowadzenie dwumiesięcznej (1.02-31.03.2007 ) kampanii społecznej w przestrzeni publicznej i mediach "O Mamma Mia! Tu wózkiem nie przejadę!"
-wkładanie za wycieraczki źle zaparkowanych samochodów informacji o tym, że łamią przepisy o ruchu drogowym.
-kontakt ze stołecznymi rodzicami przez strony internetowe Grupy Nieformalnej Działam.pl www.dzialam.pl , Fundacji Mama oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa- Śródmieście


Od 1 czerwca do 1 września 2006 roku Fundacja MaMa wspólnie z Fundacją Feminoteka prowadziła kampanię społeczną „O Mamma Mia!”. Kampania dotyczyła barier architektonicznych dla osób poruszających się z wózkami dziecięcymi lub na wózkach inwalidzkich w Warszawie.
Kampania polegała na oznaczaniu każdego miejsca nieprzystosowanego do wózków dziecięcych czy inwalidzkich przez przyklejenie vlepki z napisem "O Mamma Mia! Tutaj wózkiem nie wjadę!". Do właściciela/ cielki miejsc nieprzystosowanych do wjazdu wózka kierowany był list informujący o naszej akcji, który podpowiadał, jak dostosować się do wymagań matek i osób niepełnosprawnych.
Wspólnie ze stołecznymi rodzicami udało nam się stworzyć listę 20 miejsc nieprzyjaznych wózkom dziecięcym. Lista ta została przekazana Naczelnemu Architektowi Miasta. Jego odpowiedź była zaskakująca: miasto nie jest w stanie wpływać na sposób przystosowywania budynków w mieście mimo odpowiedniego prawa.
W związku z tym postanowiłyśmy skupić się na kampanii społecznej skierowanej głównie do mieszkańców. Zwracałyśmy uwagę na krzywe chodniki, wysokie krawężniki i schody bez podjazdów. Mówiłyśmy również o problemie komunikacji miejskiej i braku odpowiednio przystosowanych autobusów niskopodłogowych zsynchronizowanych z wysokością chodnika na przystankach.

II edycja kampanii społecznej jest kontynuacją pierwszej i pokazuje, że młode matki mogą działać na rzecz zmiany swojej sytuacji, być aktywne i tworzyć silną grupę społecznego nacisku.