DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Z początkiem roku 2007 Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta zainaugurowały ogólnopolski cykl warsztatów dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów lokalnych pt.: "Redakcja Równości". Warsztaty wpisują się w koncepcję i cele roku 2007 ogłoszonego przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich.

"Redakcja Równości" dostarcza niezbędnej wiedzy, umiejętności i narzędzi do stosowania w mediach wzorów promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Koncentruje się na rozwiązanianiach antydyskryminacyjnych stosowanych w Unii Europejskiej, metodach włączania w medialny „obieg” grup marginalizowanych, sposobach łamania przez media stereotypów i uprzedzeń, tworzenia i stosowania standardów równościowych w mediach, oraz na dobrych tematach równościowych w lokalnym środowisku.

Warsztaty Redakcja Równości odbywają się w sześciu miastach całej Polski pomiędzy styczniem i marcem 2007 roku. Zapraszamy na nie dla przedstawicieli i przedstawicielki mediów, a szczególnie mediów zlokalizowanych poza miastami wojewódzkimi: lokalnych oddziałów dzienników, gazet gminnych, lokalnych telewizji, rozgłośni radiowych itd. U podstaw organizacji warsztatów leży przekonanie, że media drukowane i audiowizualne – posiadając niezwykle silny zasięg oddziaływania i możliwość szerokiej dystrybucji dobrych wzorów, oraz kształtując postawy obywateli i obywatelek - stanowią jedno z najważniejszych „narzędzi” do wprowadzania w praktyce równości i niedyskryminacji.

Patronat nad Redakcją Równości przejęła minister Joanna Kluzik-Rostkowska kierująca departamentem Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiada za realizację w Polsce Roku Równych Szans dla Wszystkich. Patronat medialny nad projektem przejął portal www.ngo.pl

Udział w warsztatach, noclegi, przerwy kawowe, wyżywienie oraz materiały są bezpłatne.

Ogłoszenia o rekrutacji na poszczególne warsztaty są na bieżąco publikowane na stronie głównej Fundacji Przestrzenie Dialogu www.przestrzeniedialogu.pl oraz Fundacji im. Friedricha Eberta www.feswar.org.pl.