Certyfikaty" Wrocław bez barier" rozdane!
autor(ka): Fundacja "Potrafię Pomóc" na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
Znamy już ludzi, organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorstwa, które nie boją się łamać stereotypów i kruszyć barier! Plebiscyt "Wrocław bez barier" rozstrzygnięty!

Plebiscyt „Wrocław bez barier” zorganizowany został już po raz ósmy po to, by wyróżnić dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji.

W tym roku po raz pierwszy organizacją plebiscytu zajmowała się Fundacja „Potrafię Pomóc”. Oczywiście współpracując z władzami Wrocławia - pomysł przyznawania certyfikatów to inicjatywa Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.

W 2018 roku kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia, dotychczasowych laureatów oraz organizacji pozarządowych, przyznała certyfikaty w czterech kategoriach. W kategorii „społeczna odpowiedzialność biznesu” członkowie kapituły uhonorowali pana Krzysztofa Balawejdera, prezesa Polbus-PKS Sp. z.o.o. Certyfikat przyznany został za empatię i wieloletnie zaangażowanie oraz promowanie dobrych praktyk w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. W kategorii „miejsce dostępne dla wszystkich” zwyciężyło Narodowe Forum Muzyki, nagrodzone za stworzenie możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych osób z niepełnosprawnością. W kategorii „działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności” certyfikat otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych – lider i twórca Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej, czyli panie Teresa Marek, Dominika Zawadzka i Natalia Ratajczak-Szponik. Ich działania docenione zostały ze względu na niesztampowe likwidowanie barier i promowanie edukacji promującej projektowanie uniwersalne. W kategorii „integracja społeczna” certyfikat otrzymało Cafe Równik Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, które jest przykładem właściwej integracji ze społeczeństwem osób z niepełnosprawnością.

Po raz pierwszy kapituła przyznała również wyróżnienia: dla grupy „Jak nie My, to kto?” z Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski za działanie na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym oraz promowanie postaw godnych naśladowania oraz dla pani dr Teresy Kaczan i pana prof. dr. hab. Roberta Śmigla – oboje wyróżnieni zostali za wieloletnie działanie na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz empatię i zaangażowanie w problematykę osób z niepełnosprawnością.

Certyfikaty rozdane zostały we Wrocławiu w sobotę, 6 października, w czasie konferencji "Wiek młodzieńczy, okres przejściowy i dorosłość osób z chorobami rzadkim", którą wspólnie zorganizowali Fundacja „Potrafię Pomóc” oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

miejsce: Wrocław,
organizator: Fundacja "Potrafię Pomóc" na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
adres: Cybulskiego Wojciecha 35h, 50-205 Wrocław, woj. DS
tel.: 509 685 328, e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
www: http://potrafiepomoc.org.pl 
źródło: Fundacja "Potrafię Pomóc" na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
data publikacji: 2018-10-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!