DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Czy w Twojej organizacji przestrzega się zasad antydyskryminacyjnych? Trudno to stwierdzić? Pomoże Wam krótki test równościowy, którego wypełnienie zajmie 5 minut. Sprawdź, czy stowarzyszenie lub fundacja, z którymi jesteś związany (związana) to organizacje równościowe.

 

Kwestionariusz, który publikujemy w pliku poniżej został opracowany przez Małgorzatęę Borowską (Szkoła Liderów) na podstawie podręcznika „Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans”, w którym znajduje się analogiczne narzędzie do monitorowania przestrzegania zasady równości w firmie. Podręcznik znajduje się na stronie www.genderindex.pl.
Pozwala on w szybki sposób postawić diagnozę, czy organizacja, w której pracujesz, której jesteś członkiem (członkinią) lub wolontariuszem (wolontariuszką) przestrzegają standardów równościowych.