DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Gdzie szukać źródeł finansowania inicjatyw równościowych.

Fundacja MAMA CASH GRANTS
przyznaje granty grupom kobiecym działającym na rzecz praw kobiet do decydowania o własnym ciele, dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, prewencji HIV/AIDS, przeciwdziałaniu przemocy rodzinie. Aplikacje mogą być składane przez cały rok, rozpatrywane są 4 razy do roku. http://www.mamacash.nl

Fundacja OŚKA, Fundusz dla Kobiet
www.oska.org.pl

Fundacja Heinricha Bölla, Przedstawicielstwo w Polsce
Konkurs Małych Grantów
ul. Podwale 13, lok.210, Warszawa, tel. (22) 831 63 56, e-mail:

Fundacja Friedricha Eberta
http://www.feswar.org.pl/