DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Gromadzi artykuły, opinie, wypowiedzi osób zaproszonych do dyskusji o równości płci.

W ramach kampanii "Równanie na równość" portal www.ngo.pl publikował różnorodne głosy w sprawie równości kobiet i mężczyzn. Powstał w ten sposób katalog tekstów:

Wiktor Osiatyński: "Trzeba przekonać normalnych mężczyzn"

Sukces ruchu na rzecz równouprawnienia nie zależy jedynie od mobilizacji kobiet czy działaczy na rzecz praw człowieka, ale od mobilizacji zwykłych, normalnych mężczyzn, których uda się przekonać, że coś jest nie w porządku.

Elżbieta Adamiak: "Nowy feminizm"

Ruch kobiet został przez Watykan nazwany "znakiem czasu", oznacza to zerwanie z jego negatywną oceną zawartą w wydanych wcześniej dokumentach kościelnych. Dzięki zmianie świadomości Kościół w Polsce - czy też szerzej: w naszej części Europy - może uniknąć odchodzenia z niego kobiet, jakie ma miejsce w wielu Kościołach lokalnych na całym świecie. Przemiana świadomości i działanie - mówiąc językiem biblijnym: nawrócenie - konieczne jest natychmiast.

Natalia de Barbaro: "Kto się boi równości (i dlaczego)"

Dlaczego boimy się konsekwentnego wcielenia w życie idei tak, wydawałoby się, niekontrowersyjnej, jak ta, że kobieta i mężczyzna powinni mieć takie same prawa?  Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do nierówności, bo nie chcemy zaprzeczać własnym wyborom, aby nie tracić dobrego samopoczucia, a także dlatego, że boimy się utraty statusu, na przykład z powodu ogromnej konkurencji na rynku pracy. Czy rozpoznają Państwo własne reakcje?

Aleksander Smolar: "Dyskryminacja nie może się obronić"

Dyskryminacja w trzecim sektorze nie może w żadnym razie się obronić, jest większym jeszcze niż gdzie indziej skandalem i samo postawienie problemu zawiera odpowiedź co do sposobów jego rozwiązania. Ważną też jest rzeczą, aby kobiety aktywnie w tej sprawie występowały.

Magdalena Środa: "Ogromnie wierzę w wiedzę"

Trzeba powiedzieć, że niezrozumienie, że w Polsce istnieje rasizm i ksenofobia jest wielkie. Jesteśmy społeczeństwem ksenofobicznym, które nie styka się na co dzień z tym problemem, a kiedy już się styka, to nie widzi rozmiarów i konsekwencji zjawiska.

Andrzej Rogoyski: "Jeśli zarabiam dużo, po co ona ma iść do pracy"

Praktycznie w każdej sprawie, którą prowadzę, pojawia się wątek głęboko osadzonych podziałów na role właściwe kobietom i mężczyznom, które w efekcie prowadzą do dyskryminujących przekonań i postaw. Sprawy zachowań mężczyzn w stosunku do kobiet w sytuacjach rodzinnych traktuję jako formę dyskryminacji, choć w praktyce sądowej nie włącza się takiego słowa do języka rozpatrywanej sprawy. Gdybym podczas sprawy rozwodowej czy karnej dotyczącej przemocy podniósł w swojej mowie kwestię dyskryminacji, to sąd z pewnością spojrzałby na mnie dziwnie.

Joanna Piotrowska: "Potrzebne jest wychowanie, nie dowody"

Wśród działaczek organizacji kobiecych można z grubsza wyróżnić dwie frakcje, czy dwa sposoby przekonywania przeciwników do kwestii równouprawnienia. Pierwszy sposób to cierpliwe tłumaczenie, przytaczanie argumentów, rozwiewanie wątpliwości dotyczących kwestii równości. Druga frakcja natomiast jest zdania, że tłumaczenie nic nie daje i przeciwników równouprawnienia odsyła do książek i innych publikacji na ten temat.

Robert Kucharski: "Druga strona równości: Ojciec nie jest gorszym rodzicem"

Właściwie prawa można by w ogóle nie zmieniać, to co trzeba zmienić przede wszystkim, to sposób myślenia. A stereotyp dotyczący ról w rodzinie jest niezwykle silny. Matka jest ważniejszym rodzicem, a ojciec rodzicem drugiej kategorii.